A innovación nos contidos audiovisuais

Desde o inicio do proceso de dixitalización e a aparición de internet o sector audiovisual está inmerso nun proceso de transformación das súas formas de difusión e produción e difusión de contido. Os grupos televisivos inténtanse adaptar á migración que a audiencia...
Catálogo servizos Xurdir

Catálogo servizos Xurdir

Somos unha empresa especializada na comunicación, produción, edición e organización de eventos, dispoñendo de medios propios para o desenvolvemento de proxectos nestas áreas. O noso obxectivo é dar a coñecer os proxectos e produtos das empresas, institucións ou...

Pin It on Pinterest