Eventos

versión castellano

Organizamos eventos para mellorar a imaxe dos nosos clientes ou potenciar o lanzamento dun produto ou dunha campaña institucional.

 

Encargámonos dende a organización de conferencias e congresos ata encontros, xestionamos os patrocinios, a impresión dos soportes publicitarios físicos ou en liña, ademais de ofrecer servizos de azafatas e de protocolo.

  • Encargámonos de: organización e cobertura informativa gráfica e literaria de conferencias e congresos ata encontros, corporativos ou de colexios profesionais, ademais do protocolo e dos discursos.
  • Xestionamos os patrocinios.
  • Alugamos as salas ou lugares para os eventos.
  • Contamos con profesionais para deseñar a imaxe corporativa.
  • Contratamos a impresión dos soportes publicitarios e a cartelería e deseñamos unha web se fose necesario.
  • Encargámonos da contratración de viaxes, restauración, montaxe audiovisual e servizos de tradución.
  • Realizamos a reportaxe gráfica ou en vídeo e a montaxe e deseños dos stands.
  • Ofrecemos servizo de azafatas e protocolo a carón de todo o relacionado co servizo de prensa.
  • Aválanos a nosa experiencia na organización de eventos.

Algúns eventos organizados por nós: