Produtora Audiovisual

versión castellano

Realizamos vídeos e producións audiovisuais a medida, contando con cámaras de vídeo axeitadas a cada necesidade e con drones equipados con cámaras de alta resolución para as tomas aéreas.

Producimos documentais, vídeos corporativos e promocionais e entretemento. Estamos en permanente búsqueda de novos contidos e formatos para distintas plataformas tanto tradicionais como online.

Apostamos por un equipo humano eficiente, creativo e cunha ampla formación. Invertimos nun equipo técnico de vanguardia en cada unha das nosas producións.