Merchandising

versión castellano

Subiministramos todo tipo de material de oficina:

  • de escritura
  • de arquivo
  • papel de diversas clases
  • sobres
  • bolsas
  • axendas
  • carimbos
  • cadernos
  • e todo o preciso para o seu axeitado funcionamento.

Así mesmo, contamos con consumibles informáticos como tóners e cartuchos de impresora, fax, fotocopiadora, tanto orixinais como compatibles.