Conferencias «Nin + nin -, iguais»

Versión castellano

Organización e realización das conferencias do programa «Nin + nin -, iguais» da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

Produción dos vídeos e imaxe corporativa do proxecto.